Familjer som väntar sitt första barn kallas till familjeförberedelse, som ordnas i samarbete mellan olika aktörer. Samarbetet mellan olika aktörer är en av grundpelarna inom familjeförberedelsen. Grupperna leds av olika aktörer inom staden och stadens samarbetspartners. Detta tillför olika synvinklar och ett brett kunnande.

Syftet med familjeförberedelse är att ge föräldrarna stöd i att växa in i sin roll, stärka interaktionen mellan föräldrarna och barnet och parförhållande. Familjeförberedelsen  skapar möjligheter till kamratstöd mellan familjer i samma situation och förmedlar information om hälsa under graviditeten, om förlossningen, och om barnavård. Målet är att varje familj ska finna sina egna resurser och rutiner. 

Familjeförberedelsen är en interaktiv gruppverksamhet som bygger på deltagarnas egna resurser. Familjeförberedelsegrupperna träffas fyra gånger före förlossningen och fyra gånger efter den. Rådgivningen ger information om när och var grupperna träffas och hur man anmäler sig

Familjeförberedelse före barnet föds

  1. Föräldraskapet och graviditetens slutskede
  2. Förlossningen, smärtlindringen och barnsängstiden, besök av barnmorska
  3. Besök med familj med bebis, amning
  4. Parförhållandet efter förlossningen 

Ett infomöte i grupp om mammaträning för blivande mammor ordnas i fysioterapins konditionssal. I mötet ingår också träning.

Två infomöten i grupp om mammaträning för nyblivna mammor ordnas i fysioterapins konditionssal. I mötet ingår också träning.

Familjeförberedelseträffarna efter förlossningen ordnas i den öppna familjeverksamhetens lokal (Thurmansallén 1) och leds av den öppna familjeverksamhetens ansvariga barnträdgårdslärare och stadens familjehandledare. Då träffarna inleds är bebisarna i allmänhet 1–3 månader. Träffarna ordnas med 3–4 veckors mellanrum.

Familjeförberedelse efter att barnet fötts

  1. Förlossningsupplevelsen
  2. Parförhållandet i familjer med småbarn
  3. Stöd för barnets motoriska utveckling
  4. Tidig interaktion och barnets utveckling