Rådgivningens målsättning är att via rådgivnings- och gruppverksamhet stöda och befrämja de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska välmående så att de kan glädja sig över det väntade barnet, samt se fram emot och uppleva en trygg förlossning och leva i en fungerande parrelation som stöder barnets uppväxt och utveckling.

På rådgivningsbesöken följer vi upp den blivande moderns, det ofödda barnets och hela familjens hälsa och välmående såväl under graviditeten som efter förlossningen ända tills eftergranskningen är gjord. Vid behov remitteras modern/familjen till specialistvård. Vi rekommenderar att du kontaktar mödrarådgivningen så snart menstruationen uteblir och graviditetstestet är positivt.

Obs! Enligt en nationell rekommendation ska en kartläggning av våld i nära relationer utföras för alla klienter på mödrarådgivningen under graviditeten.

Preventivrådgivning 

Alla Grankullabor under 25 år erbjuds möjlighet till gratis preventivmedel. Rätten till gratis preventivmedel omfattar p-piller i form av sedvanliga kombinationspiller och minipiller samt p-kapsel och spiral enligt prövning. Kondomer finns att få för tillfälligt bruk.

Preventivrådgivningen verkar i fast anslutning till mödrarådgivningsbyrån. Preventivmedelsservicen kan nås också via skol- och studerandehälsovården. På preventivmedelsmottagningen söker vi tillsammans med de unga den för var och en lämpligaste preventivmetoden och ger handledning i användningen. 

Använd inte e-post då du kontaktar oss. E-post är inget datasäkert kommunikationssätt och kan därför inte användas för att hantera patientärenden. Använd istället tjänsten Maisa.fi för att kontakta oss.

  • Vi svarar i telefon enbart under telefontider, vardagar kl 12-13. I brådskande ärenden, t.ex. avbokning av tid eller meddelanden, kan du ta kontakt via Maisa.fi. Hälsovårdaren kvitterar att uppgiften har mottagits. Vi ger inte vård- eller patientanvisningar via e-post.
  • Mödra- och preventivrådgivningen samt barnrådgivningen och familjerådgivningen finns i Grankulla hälsocentral, Stationsvägen 19, 02700 Grankulla
  • Vi uppmanar att endast en vårdnadshavare följer med på rådgivningsbesöken under coronatider.