Missbrukarvård (avvänjning)

A-klinikstiftelsens sjukhus i Träskända
www.paihdesairaala.fi
Kuusitie 36, 04480 Haarajoki
tfn 010 506 5550, asiakaspalvelu@a-klinikka.fi

Du behöver en remiss för att kunna söka om avvänjningsbehandling. Du kan remitteras till behandlingen till exempel från social- och hälsovården. Vården planeras individuellt och är frivillig.

Tillnyktringsstationen

Vid polisstationen i Kilo, Vitikka 1 E 1, 02630 Esbo
tfn 09 8163 2469 / 046 8773678

På tillnyktringsstationen ges akutvård för berusade personer. Tillnyktringsstationen i Kilo är avsedd för kortvarig återhämtning för missbrukare. Tjänsten är avsedd för personer som på grund av fysiska eller psykiska symtom vid berusning behöver medicinsk övervakning även om de inte behöver sjukhusvård.

Vården är alltid frivillig. Vårdtiden och behovet av vård bedöms varje gång skilt. Tillnyktringsstationen ger kommuninvånare och myndigheter dygnet runt råd i frågor som gäller missbruksvård. Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna.