Inom mentalvården hjälper vi klienter att kartlägga sina problem, ger samtalsstöd och korttidsterapi samt stärker klientens egna resurser i utmanande livssituationer. Klienterna beställer tid direkt till psykologen eller den psykiatriska sjukskötaren, ingen särskild remiss behövs. Besök är fysiska eller på distans.

Patienter med svåra psykiska problem hänvisas med läkarremiss till den psykiatriska specialiserade sjukvården.

Kontakta oss

Vårdperioder hos psykologen och den psykiatriska sjukskötaren är tidsbestämda och vårdens längd bestäms individuellt enligt klientens situation. Situationen bedöms vid ca 1–3 inledande besök.

I en akut krissituation kontakta

Social- och krisjouren 24/7

Västra Nylands social- och krisjour betjänar Grankullabor varje dag dygnet runt i adressen Vitikka 1 C, 02630 Esbo, 2. vån. Porttelefon vid nedre dörren

Akut krissituation I social- och krisjourens uppgifter ingår situationer som kräver omedelbara åtgärder från socialvårdsmyndigheten. Akut krissituation kan beröra en person, en familj eller ett samfund. Det kan handla om till exempel:

  • Oro för ett barn eller för situationen i en familj.
  • Oro för hur en vuxen eller äldre person klarar sig och livet hemma.
  • En akut traumatisk krissituation, olycka eller annan uppskakande händelse (t.ex. om en närstående dör, om en närstående eller du själv blir allvarligt sjuk eller utsätts för våld, eller vid eldsvåda).

Fortsatt vård Grankullas mentalvårdsteam samordnar fortsatt vård tillsammans med församlingar och skolor.  Gruppens arbete koordineras av psykologen Jorma Falkenberg.

  • Röda korsets Auttava puhelin, tfn 0800 100 200 (mån–fre kl. 9–21)
  • Kristelefon på svenska, tfn 09 2525 0112 (telefonjouren är öppen: må, on kl. 16–20 ti, to och fr kl. 9–13)