Psykologen och den psykiatriska sjukskötaren hjälper dig att kartlägga dina problem och ger kris- och samtalsterapi. Klienterna kan beställa tid direkt till psykologen eller den psykiatriska sjukskötaren, ingen särskild remiss behövs.

En krissituation kan beröra en person, en familj eller ett samfund. Det kan handla om t.ex.:

 • att man har utsatts för våld
 • oro för ett barn, en äldre person eller för en familjs situation
 • en olycka
 • en närståendes död eller allvarliga sjukdom
 • någon annan oförutsedd eller plötslig traumatisk händelse.

Antalet besök hos psykologen och den psykiatriska sjukskötaren samt vårdens längd bestäms individuellt enligt klientens situation. Situationen bedöms vid ca 1–3 inledande besök och efter det pågår vården under ca 6–16 besök.

Grankullas grupp för krisbearbetning

Gruppens medlemmar har beredskap att ge psykisk hjälp efter olyckor, allvarliga skador och oväntade dödsfall. De berörda personerna samlas och går punkt för punkt igenom vad som hänt, vad man upplevt och vilka känslor som vaknat. Handledarna ger allmän information om hur en kris i regel förlöper och vad man ska uppmärksamma, om krisen inte lättar. Debriefingen bör helst ske inom några dygn efter det som inträffat. När du behöver hjälp, kontakta hälsocentralen, skolan eller församlingen för att få kontakt med gruppens medlemmar. Gruppens arbete koordineras av psykologen Jorma Falkenberg.

 • MIELI rf kristelefon på finska, tfn 09 2525 0111 (dygnet runt)
 • Röda korsets Auttava puhelin, tfn 0800 100 200 (mån–fre kl. 9–21)
 • Kristelefon på svenska, tfn 09 2525 0112 (telefonjouren är öppen: må, on kl. 16–20 ti, to och fr kl. 9–13)

Psykiatrisk specialiserad sjukvård

Patienter med svåra psykiska problem ges läkarremiss till den psykiatriska specialiserade sjukvården.

 • Den psykiatriska polikliniken samt vårdavdelningarna (för vuxna och unga) vid Jorvs sjukhus samt psykiatriska polikliniken i Alberga.
 • De barnpsykiatriska avdelningarna och poliklinikerna vid Jorvs sjukhus
 • Polikliniken för geropsykiatri vid HUCS Psykiatricentrum

Tillnyktringsstationen

Vid polisstationen i Kilo
Vitikka 1 E 1, 02630 Esbo
tfn 09 8163 2469 / 046 8773678

På tillnyktringsstationen ges akutvård för berusade personer.
Tillnyktringsstationen i Kilo är avsedd för kortvarig återhämtning för missbrukare. Tjänsten är avsedd för personer som på grund av fysiska eller psykiska symtom vid berusning behöver medicinsk övervakning även om de inte behöver sjukhusvård.

Vården är alltid frivillig. Vårdtiden och behovet av vård bedöms varje gång skilt. Tillnyktringsstationen ger kommuninvånare och myndigheter dygnet runt råd i frågor som gäller missbruksvård. Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna.

A-klinikstiftelsens addiktionssjukhus

Kuusitie 36, 04480 Haarajoki
tfn 010 506 5550

asiakaspalvelu@a-kliniikka.fi
https://www.paihdesairaala.fi/

Du kan söka dig till avgiftning på eget initiativ. Vården planeras individuellt och den är frivillig. Du får mer information om fortsatt vård av den psykiatriska sjukskötaren eller en socialarbetare.
Du ska infinna dig till avgiftningsvården senast kl. 13.00. Sjukhuset ligger i Haarajoki, dit man kommer med lokaltåg Z från Helsingfors. Personalen möter vid behov på stationen till det tåg som ankommer kl. 11.04. Den första läkartiden är på ankomstdagen

Uppföljning av körkort

A-kliniken i Esbo
tfn 010 506 5550
asiakaspalvelu@a-kliniikka.fi
https://www.a-klinikka.fi (på finska)

Bedömning och uppföljning av körförmågan i anslutning till missbruk. Ingen remiss behövs, du kan själv reservera tid.

Kontakta oss

Marika Nurmijoki

Vuxensocialarbete (klienter enligt efternamn M-Ö),mental- och missbrukarvårds servicehandledare,ungdomsgaranti
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice

Jorma Falkenberg

Psykolog
Organisation
Social- och hälsovården Hälsovård, Mental- och missbrukarvård

Camilla Tarilo

Psykiatrisk sjukskötare
Organisation
Social- och hälsovården Hälsovård, Mental- och missbrukarvård

Gerd Strandvall

Socialarbetare
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice