Kontakta oss

HUSLAB Grankulla

Stationsvägen 19, 02700 Grankulla, öppet mån–fre kl. 8.00–15.00. Tidsbesällning via webben eller telefonnumret (mån-fre kl. 7.30-15.30)

Laboratoriesvar

Hälsocentralen Grankulla, mån–fre kl. 8.00–15.30

Från och med 17.3.2020 sker ingång till laboratoriet endast via hälsocentralens huvudingång. Laboratoriet är undantagsvis öppet kl. 8.00–15.00. Provtagning med könummer och tidsbokning mån–fre kl. 7.30–14.30.

Laboratorietjänster i Grankulla

 • Vänligen beakta att HUSLAB-enheten i Grankulla gör undersökningar (laboratorie- och EKG-undersökningar) endast på remiss av läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården eller av hälsostationens sjukskötare (t.ex. hälsoundersökningar) (obs! gäller inte spirometriundersökningar).
 • HUS-laboratoriet i Grankulla gör inte INR-kontroller på Marevan-patienter fredagar eller dagar före helgdag. INR/Marevan-ärenden, tfn 050 411 5496 månfre kl. 9.009.30.
 • Om du har fått remiss av en privatläkare, kan du söka dig till laboratoriet på hälsostationen i Hagalund eller Iso Omena. Undersökningarna är avgiftsbelagda, men prisnivån är lägre än på privata laboratorier.
 • Svaren får du alltid på det sätt som du kommit överens om med din läkare, t.ex. per telefon eller vi tjänsten Mina Kanta-sidor. På detta sätt säkerställer vi patientsäkerheten också i undantagssituationer.
 • HUSLABs klienter kan oberoende av kommungränser (och oberoende av var remissen är gjord) välja det provtagningsställe som passar bäst bland över 70 laboratorier i Nyland. De provbeställningar som finns i laboratoriernas datasystem syns på alla HUSLABs verksamhetsställen och provresultaten förmedlas till den enhet som beställt undersökningen. Öppettiderna kan variera mellan olika verksamhetsställen och en del laboratorier är öppna också kvällstid.

Röntgen 

 • Tidsbokning via länken eller HUS Bilddiagnostik, tfn 094 718 0900 månfre klo 8.0015.30​
  • ultraljudsundersökningar (inte hjärt- eller gynekologiskt ultraljud)
  • mammografiundersökningar
  • undersökning av skolios och mekanisk axel
  • ögonbottenfotografering
  • diabetespatienter kan reservera tid för ögonbottenscreening även på webben:  tidsbokning.hus.fi

Röntgen- och ultraljudsundersökningar görs vid HUS Bilddiagnostiks enheter i Esbo (​Iso Omenas röntgen, Servicetorget, Finnviksvägen 1, 3:e vån., Jorv sjukhus röntgen Åbovägen 150, Alberga hälsostations röntgen Konstapelsgatan 2, 2:a vån., Social- och hälsovårdshuset Samarias röntgen, Hälsogränden 2, bottenvåningen)

För röntgenundersökningar behövs alltid en remiss av en läkare. Hälsocentralläkare och andra läkare inom den offentliga sjuk- och hälsovården kan skriva ut en remiss. Mammografi- och ultraljudsundersökningar (inte kolonröntgen och urografi) som har ordinerats av hälsocentralläkare samt belastnings-EKG görs endast vid HUS Bilddiagnostiks enhet vid Jorv sjukhus.

Du behöver inte beställa tid för vanliga röntgenundersökningar som skelett- och lungröntgen eller tandröntgen.