Fysioterapi- och hjälpmedelstjänsterna samt talterapin och ergoterapin bidrar till att upprätthålla och främja kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Rehabiliteringstjänsterna stärker individens egna resurser och hjälpa hen att klara sig självständigt hemma. I rehabiliteringen av barn betonas familjernas delaktighet och barnets nätverk av närstående (daghemmet, skolan). Verksamheten fokuserar på förebyggande rehabilitering, handledning och rådgivning samt på långtidsrehabilitering.

Fysioterapins mottagningsbesök eller distansmöte

  • Tidsbokning och förfrågningar, tfn 09 505 6381 (mån-fre kl. 12.00-13.00) eller via din egen ansvariga vårdare.

Du behöver en remiss av en läkare för att få fysioterapi (mottagning eller distansmöte). Du kan boka tid för ett handlednings- eller rådgivningsbesök utan remiss av en läkare om det är fråga om ett lindrigt symtom eller besvär som påverkar funktionsförmågan. Ett mottagningsbesök eller distansmöte hos fysioterapin kostar 11,40 euro per gång.  

Fysioterapi för barn och barn i skolåldern

  • Tidsbokning och förfrågningar, tfn 050 411 5352 (fre kl. 9.00-10.00).

Du kan boka tid för fysioterapi för barn på rekommendation av rådgivningen/läkaren. Du kan boka 1–2 tider för handledning utan remiss. I barnfysioterapin ingår en bedömning av motorikens utveckling och rörelse- och funktionsförmågan samt rehabilitering. Fysioterapi för barn är avgiftsfri.

I fysioterapin för barn i skolåldern ingår rehabilitering av stöd- och rörelseorganen samt stödjande och främjande av de motoriska färdigheterna och rörelseförmågan. För att få fysioterapi behöver barnet eller en förälder ta kontakt eller en yrkesperson rekommendera fysioterapi. Fysioterapeuten har mottagning i skolorna eller ordnar distansmöten. Fysioterapi för personer under 18 år är avgiftsfri. 

Kontakta oss

Mirjam Vähäsarja

Ansvarig fysioterapeut
Organisation
Social- och hälsovården Hälsovård, Fysioterapi
Kroppsvård