Barnrådgivningen är till för alla barnfamiljer från det barnet fyllt 2 veckor till dess skolgången inleds. Rådgivningens tyngdpunktsområden är, förutom hälsogranskningarna och vaccinationerna, att hjälpa familjerna att finna sina egna resurser och stöda dem i vardagen.

Använd inte e-post då du kontaktar oss. E-post är inget datasäkert kommunikationssätt och kan därför inte användas för att hantera patientärenden. Använd istället tjänsten Maisa.fi för att kontakta oss.

  • Hälsovårdare: vi svarar i telefon enbart under telefontider, vardagas kl 12-13. I brådskande ärenden, t.ex. avbokning av tid eller meddelanden, kan du ta kontakt via Maisa.fi.
  • Mödra- och preventivrådgivningen samt barnrådgivningen och familjerådgivningen finns i Grankulla hälsocentral, Stationsvägen 19, 02700 Grankulla
  • Vi uppmanar att endast en vårdnadshavare följer med på rådgivningsbesöken under coronatider.
  • Kom ändast som frisk till rådgivningen. Vänligen använd ansiktsmask i rådgivningen.

Under barnets första levnadsår besöker man barnrådgivningens hälsovårdare eller rådgivningsläkaren ca 10 gånger och i lekåldern årligen. Hälsovårdaren på mödrarådgivningen överför den nyblivna familjen till barnrådgivningens hälsovårdare. Om ni har barn under skolåldern kan ni även själva ta kontakt med barnrådgivningen.

Det går nu att boka tid till återkommande hälsovårdsgranskning för barn i lekålder (2-, 3-, 5- och 6-åringar) elektroniskt i Maisa.fi-tjänsten.