Barnrådgivningen är till för alla barnfamiljer från det barnet fyllt 2 veckor till dess skolgången inleds. Rådgivningens tyngdpunktsområden är, förutom hälsogranskningarna och vaccinationerna, att hjälpa familjerna att finna sina egna resurser och stöda dem i vardagen.

Kontakta oss

Mia Tallberg

Hälsovårdare

(telefontid mån-fre kl. 12-13)

Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Anita Stenbäck

Hälsovårdare

(telefontid mån-fre kl. 12-13)

Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Maria Sjostrom

Hälsovårdare

(telefontid mån-fre kl. 12-13)

Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning
  • Vi svarar i telefon enbart under telefontider. I brådskande ärenden, t.ex. avbokning av tid eller meddelanden, kan du ta kontakt via e-post neuvola@kauniainen.fi eller Maisa.fi. Hälsovårdaren kvitterar att uppgiften har mottagits. Vi ger inte vård- eller patientanvisningar via e-post.
  • Mödra- och preventivrådgivningen samt barnrådgivningen och familjerådgivningen finns i Grankulla hälsocentral, Stationsvägen 19, 02700 Grankulla
  • Vi uppmanar att endast en vårdnadshavare följer med på rådgivningsbesöken under coronatider.
  • Kom ändast som frisk till rådgivningen. Vänligen använd ansiktsmask i rådgivningen.

Under barnets första levnadsår besöker man barnrådgivningens hälsovårdare eller rådgivningsläkaren ca 10 gånger och i lekåldern årligen. Hälsovårdaren på mödrarådgivningen överför den nyblivna familjen till barnrådgivningens hälsovårdare. Om ni har barn under skolåldern kan ni även själva ta kontakt med barnrådgivningen.

Det går nu att boka tid till återkommande hälsovårdsgranskning för barn i lekålder (2-, 3-, 5- och 6-åringar) elektroniskt i Maisa.fi-tjänsten.

Kontakta oss

Suvi Klefström

Avdelningsskötare
Organisation
Social- och Hälsovården Hälsovård, Barn och ungas hälsovård