Alla Grankullabor under 21 år kan få preventivmedel gratis. De kostnadsfria preventivmedlen omfattar p-piller i form av kombinationspiller och minipiller samt p-kapsel och spiral enligt prövning. Kondomer finns att få för tillfälligt bruk.

Preventivrådgivningen verkar i anslutning till mödrarådgivningsbyrån. Ungdomar kan få preventivmedelsservice också via skol- och studerandehälsovården. På mottagningen diskuterar vi oss fram till den lämpligaste preventivmetoden för just dig och ger handledning i hur du använder preventivmedlet.