Kärlek är motsatsen till likgiltighet. Ingen vill leva sitt liv osynlig för andra. I en god och kärleksfull relation upplever människan att hon är betydelsefull. Hon vet att hon är värdefull och hon får ta emot och ge kärlek.

I en god parrelation får vi vara den vi är fullt ut. Hit hör också sexuellt välbefinnande. Sexualiteten är en viktig del av att vara människa. I parrelationen möjliggör sexualiteten att vi binder oss och upplever intimitet med en annan människa. Sexualiteten i en relation måste bygga på parets gemensamma värderingar och på samförstånd. I en god relation är sexualiteten en källa till välbefinnande för bägge parter.

Inte heller i en parrelation kan den ena avgöra vad den andra behöver sexuellt. Människans sexuella välbefinnande hänger inte nödvändigtvis på sexuell aktivitet.

Sexualitet är inte det samma som sex. Sex är en aktivitet som skapar sexuellt välbehag. Sex kan vara samlag, men också mycket annat. Om sex i en relation innebär bara samlag, så är den delen av relationen mycket känslig för förändringar som kan komma till exempel i form av graviditet och förlossning. Trötthet kan påverka sexet, särskilt on det finns en baby i familjen, om det finns många barn eller om barnen är sjuka. I sådana situationer lönar det sig att fundera ut andra sätt att främja sexuellt välbefinnande och stärka relationen, ofta räcker det med små gester.

Vi kan uppleva sexuellt välbefinnande, sinnlighet, njutning och hudkontakt på många sätt. I en god relation är det möjligt att ärligt och öppet tala om sexualitet, sex och de egna önskningarna och fantasierna. Det här ger sexlivet djup.

Sexualiteten är en känslig punkt för oss alla. En vanlig form av våld i nära relationer handlar om att någondera partens sexualitet kränks.

Läs mera: Våld i nära relationer kan ta sig många uttryck