Parrelationens olika skeden

När man känner till parförhållandets olika skeden förstår man bättre hur parförhållandet förändras och utvecklas över tid.

Symbiosskedet

Det första skedet i en parrelation beskrivs ofta som en berusande förälskelse, en underbar tid fylld av en kärlek som uppfyller hela tillvaron. Symbiosskedet kännetecknas av förälskelse, en stark känsla av samhörighet. Mellan de nyförälskade skapas ett känslomässigt band av tillgivenhet och en önskan att ta hand om varandra. Paret skapar en gemensam social miljö: man gör saker tillsammans, är intresserade av samma saker och har kanske samma fritidsintressen. Också problemen löser man tillsammans. Sexualiteten har en viktig roll i relationen.

Självständighetsskedet

Efter den första hänförelsen kommer den värsta ”slagsmålsfasen” där parterna tydligt testar gränserna. I det här skedet kan paret hamna i en s.k. onödig skilsmässa. Självständighetsskedet är ett bra tillfälle att utveckla parförhållandet. Makarna bedömer sin relation och dess kontinuitet. I bästa fall för denna fas relationen framåt. Man blir självständig och godkänner sig själv och den andra som verkliga personer, inte som sina drömmars idealiserade fantasifigurer. Man inser att båda har rätt att vara sig själv. Man tar ansvar för saker och ting på ett vuxet sätt och klarar av att också vara självständiga på ett gott sätt och till exempel ha sina egna fritidsintressen.

Om paret separerar går båda miste om tillfället att växa. Efter skilsmässan inleder en del en ny parrelation som kanske kraschar i samma skede. Vissa par stampar på stället i denna fas och då utvecklas inte parförhållandet.

Ett vuxet, verkligt parförhållande

Båda parter upplever att de har rätt att vara sig själva i parrelationen. Kärleken riktar sig mot en verklig människa med alla hens egenskaper och inte mot en drömbild som uppfyller alla önskemål.

I ett förhållande mellan två vuxna har båda förmåga att uttrycka sina faktiska behov och känslor och ta emot den andras känslor och behov. I ett verkligt parförhållande kan man gräla och vara av olika åsikt på ett konstruktivt sätt. Båda vågar dela med sig av sina känslor, förhoppningar och fantasier med respekt för sig själv och den andra. På så sätt skapar man en djupare sexuell relation.