Emotionellt fokuserad parrelationskurs är en nätkurs som ger verktyg för att förbättra närheten i parrelationer och för att kunna lösa konflikter. Det är gratis att delta i kursen. Du kan delta i kursen antingen tillsammans med din partner eller på egen hand. Kursen har utarbetats i samarbete mellan Befolkningsförbundet, Väestöliitto och Finlands Parterapiförening. Kursen passar inte för par där våld är ett problem i relationen.

Parrelation och sexualitet på Kvinnohusets sida. Där finns också tips för en bra parrelation.

Folkhälsan har utarbetat ett material som heter PARK. Med PARK-materialet erbjuder Folkhälsan intresserade en möjlighet att få insikter om vad man behöver för att må bra i sin parrelation och vad som på ett negativt sätt belastar parförhållanden.

Parrelationens klossar är ett verktyg som hjälper dig att se de olika delområdena i parrelationen. Verktyget finns till för alla i alla åldrar som är intresserade av att utveckla sitt eget parförhållande.

Nyfamiljerna i Finland rf. har som verksamhetsidé att främja nyfamiljernas grundtrygghet, välbefinnande och utveckling. Föreningen erbjuder bl.a. kamratstöd för föräldrar i nyfamiljer för att stötta deras parförhållande och föräldraroll och därigenom hela familjens välbefinnande.