Rådgivningens målsättning är att via rådgivnings- och gruppverksamhet stöda och befrämja de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska välmående så att de kan glädja sig över det väntade barnet, samt se fram emot och uppleva en trygg förlossning och leva i en fungerande parrelation som stöder barnets uppväxt och utveckling.

På rådgivningsbesöken följer vi upp den blivande moderns, det ofödda barnets och hela familjens hälsa och välmående såväl under graviditeten som efter förlossningen ända tills eftergranskningen är gjord. Vid behov remitteras modern/familjen till specialistvård.

Vi rekommenderar att du kontaktar mödrarådgivningen så snart menstruationen uteblir och graviditetstestet är positivt.

Obs! Enligt en nationell rekommendation ska en kartläggning av våld i nära relationer utföras för alla klienter på mödrarådgivningen under graviditeten.

Kontakta oss

Lillemor Gustafsson

Familjerådgivare
Organisation
Social- och hälsovården Familjerådgivning

Mia Tallberg

Hälsovårdare
Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Anita Stenbäck

Hälsovårdare
Organisation
Social-och hälsovården Hälsovård, Rådgivning

Tarja Weurlander

Psykolog, Familje- och barnrådgivningen
Organisation
Social- och hälsovården Familjerådgivning