Kamratstöd från andra föräldrar är räddningen, bara föräldrar som lever en likadan vardag som du kan förstå dig fullt ut.

Kamratstöd handlar om att dela erfarenheter med andra som har upplevelser som motsvarar dina egna. Kamratstöd grundar sig på kunskap inhämtad genom erfarenhet och bygger på samtal mellan deltagarna.