Familjerådgivningen har i uppgift att erbjuda stöd för föräldraskapet, hjälp vid separation och skilsmässa samt stöd för personliga problem och problem i parrelationen. Experthjälp innebär till exempel stöd för barns och ungas psykiska uppväxt och utveckling samt stöd för gravida eller nyblivna mammor. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla. Besöken är konfidentiella och avgiftsfria.

Kontakta familjerådgivningen när

  • du något i föräldraskapet gör dig betänksam
  • du oroar dig för hur du ska orka som förälder 
  • det uppstår friktion mellan familjemedlemmarna
  • det uppstår problem hemma, på dagis, i skolan eller i kamratkretsen för ett barn
  • ett barns färdigheter inte utvecklas som förväntat 
  • ett barn är likgiltigt, saknar glädje i livet eller upplever rädsla
  • det har skett förändringar i familjen (till exempel skilsmässa, dödsfall) 
  • parrelationen skapar friktion i barnfamiljen 
  • det behövs medling i familjefrågor

Nya kontakter är alltid välkomna!