Om ditt barn får en sjukdomsdiagnos eller konstateras ha en funktionsnedsättning lönar det sig att boka ett möte med sjukhusets socialarbetare. Socialarbetaren ger råd och stöd i praktiska frågor, men kan också hjälpa dig att hitta emotionellt stöd vid behov.

Du behöver inte vara ensam, föräldrar kan få stödsamtal för att komma till rätta med sina känslor och familjens situation. Det är naturligt att känna sig hjälplös då livet förändras, men det finns många sorters stöd du kan få.