Under spädbarnsåldern utvecklas babyn snabbt och lär sig många färdigheter som är viktiga med tanke på framtiden. I allmänhet utvecklas spädbarn på samma sätt, men det är viktigt att komma ihåg att varje baby utvecklas i sin egen takt. Den tidiga interaktionen mellan barnet och föräldrarna är viktig med tanke på barnets uppväxt och utveckling. De första interaktiva relationerna lär babyn något om sig själv och andra, hur han eller hon behandlas och hur han eller hon själv påverkar människorna i sin omgivning. 

På Mannerheims barnskyddsförbunds webbplats finns samlad information om olika teman kring babyns utveckling och de olika stadier i utvecklingen som hänför sig till spädbarnsåldern. Via länkarna nedan kommer du direkt till sidorna i fråga:

MLL Barnet under olika levnadsår 0-6 månader

MLL Barnet under olika levnadsår 6-12 månader

Samspel mellan barn och förälder