I den här åldern utvecklas babyn till ett litet barn som visar sin egen vilja och gärna vill klara av vissa saker själv. Färdigheterna utvecklas i rask takt och barnet bekantar sig ivrigt med omvärlden. Med tanke på barnets utveckling är det viktigt att låta barnet pröva på olika saker på egen hand och med en vuxens persons stöd. I nya situationer kan barn behöva en vuxen som stöder och uppmuntrar. En vuxen behövs också i situationer när ett barn ska lära sig att hantera besvikelser. I vardagen behövs vuxna för att sätta gränser och ge omsorg. Även på det här stadiet är det viktigt att komma ihåg att varje barn utvecklas i sin egen takt. Det är inte nödvändigt att jämföra barnet med andra barn i samma ålder.

På Mannerheims barnskyddsförbunds webbplats hittar du mängder av nyttig information om barnets utvecklingsstadier och behov i småbarnsåldern kring olika teman. 

Barnet under olika levnadsår: