Barns och ungas utveckling är en kontinuerlig och övergripande process, som påverkas av många faktorer. Det är viktigt att komma ihåg att barn och unga utvecklas i sin egen individuella takt och att barn i samma ålder kan befinna sig på helt olika stadier i sin utveckling.

På den här webbplatsen hittar du information om barns och ungas uppväxt och utveckling i olika åldrar. Här finns det också annan information med anknytning till barns och ungas uppväxt och utveckling.