Varje familj är olika. Därför varierar familjernas behov stort. I förteckningen uppräknas olika tjänster till stöd för föräldraskapet. Bland dem kan du hitta den typ av hjälp och stöd som just du behöver.

Det viktigaste är att ingen lämnas ensam. I Grankulla finns en stor mängd andra föräldrar, frivilliga och yrkesmänniskor som vill stödja och hjälpa barnfamiljer.
Dessutom erbjuder olika elektroniska tjänster information och hjälp per telefon eller via chat eller meddelanden.

Det är alltid möjligt att vända sig till en professionell i branschen. Du kan alltid ta upp dina små eller stora bekymmer till exempel på rådgivningen, daghemmet, förskolan, skolan eller hälsovårdscentralen. De sakkunniga kan ge råd och vid behov samarbeta med andra i branschen. Du kan få hjälp bara om du berättar om dina bekymmer. Om du söker hjälp i ett tidigt skede går det alltid bäst att avhjälpa problemen.

Barns och ungas uppväxt och utveckling

Barns och ungas utveckling är en kontinuerlig och övergripande process, som påverkas av många faktorer. Det är viktigt att komma ihåg att barn och unga utvecklas i sin egen individuella takt och att barn i samma ålder kan befinna sig på helt olika stadier i sin utveckling. På Mannerheims barnskyddsförbunds sidor hittar du information om barns och ungas uppväxt och utveckling i olika åldrar.

Webbkursen Familjestigen

Kräver du för mycket av dig själv som förälder? Vill du lära dig mer om självmedkänsla? Kom med på den avgiftsfria webbkursen Familjestigen!