En nyfamilj består av två vuxna som har beslutat leva tillsammans, samt barn från tidigare relationer. Ofta ingår barn som en del av tiden bor hos den andra föräldern.
I en nyfamilj bildar ett par inte bara en relation till varandra, utan också till varandras barn. Det tar tid att svetsa samman en nyfamilj. Barnen behöver godkänna att det finns nya vuxna i deras liv. I deras liv finns förälderns nya partner och eventuellt nya styvsyskon. Det är normalt att barnet i ett sådant läge reagerar med motstridiga känslor. De kan glädja sig åt nya familjemedlemmar samtidigt som de uppfattar situationen som hotfull.

Relationerna till ex-partnerna kan belasta nyfamiljens liv om det gemensamma föräldraskapet haltar i sviterna av skilsmässan eller om skilsmässan inte är bearbetad. Nyfamiljens medlemmar kan uppleva anpassningssvårigheter, utanförskap, att rollerna är förvirrande eller att omgivningen inte accepterar den nya familjeformen. Då kan det hjälpa att öppet diskutera läget, att ge varandra stöd och att förhandla om roller och gemensamma linjer.

Det är vanligt att det till en början är svårt för barnen att låta sig fostras av den sociala föräldern. Barnen behöver få forma nya känslomässiga relationer i lugn och ro. Nyfamiljer har olika sätt att fördela fostransansvaret. I vissa familjer är det bara den egna föräldern som beslutar om barnets angelägenheter. I andra familjer tar de vuxna beslut tillsammans eller enskilt medan båda deltar i fostran. Gemensam tid utan barnen stöder det nya parets välbefinnande och bidrar till att relationen stärks.

Här hittar du mera stöd och information

Nyfamiljerna i Finland rf