En flerlingsfamilj är en familj där det föds eller har fötts fler än ett barn på samma gång, med andra ord tvillingar, trillingar eller fyrlingar. I en flerlingsfamilj kan det också finnas barn som fötts separat. I Finland får cirka 600–650 familjer tvillingar varje år. 5–10 familjer får trillingar. Fyrlingar föds sällan. Att vänta och få tvillingar och trillingar är annorlunda än att få ett barn. Ofta oroar sig föräldrarna för att barnen ska födas för tidigt, att barnen är prematurer och för vardagen med flera bebisar. Ekonomin är också en fråga som många funderar på.

Det är viktigt att flerlingsfamiljer får tillräckligt med hjälp både i vården av barnen och i hushållsarbetet, och stödtjänster finns att tillgå. Många upplever också att kamratstöd är till stor hjälp.

Här hittar du mera stöd och information

Finlands flerlingsfamiljer rf
Nätverket för familjers diversitet