Med enföräldersfamiljer avses familjer där vardagen i huvudsak sköts av en förälder. De här föräldrarna kan vara ensamförsörjare, de kan ha delad eller växelvis vårdnad om barnet eller de kanske väntar barn på egen hand. Statistiskt sett är enföräldersfamiljer familjer som består av en förälder och ett eller flera barn som bor under samma tak. Av de här familjerna består över 80 procent av en mamma och ett eller flera barn.

Mer än en femtedel av alla barnfamiljer i Finland är enföräldersfamiljer och vart tredje barn bor i något skede av sitt liv i en enföräldersfamilj. Ur barnets perspektiv är enföräldersfamiljen lika mycket en familj som någon annan familjeform.
Då ansvaret för vardagen ligger på en ensam vuxens ansvar kan det vara utmanande att pussla ihop arbetsliv och barnskötsel.

Här hittar du mera stöd och information

Yhden vanhemman perheiden liitto ry (på finska)