På den här webbplatsen finns samlad information om stjärnfamiljer och samkönade par. Uppskattningsvis var tredje familj i Finland avviker från kärnfamiljskonceptet med en mamma och en pappa.

Uppgifterna som hör ihop med föräldraskapet är desamma i alla familjer. Det viktigaste är att ge ett barn kärleksfull omsorg, trygghet och gränser. Alla familjer är olika, men lika värdefulla. Ett nyfött barn medför glädjeämnen och utmaningar för varje parrelation. Dessa glädjeämnen och utmaningar liknar varandra men är också olika. Här hittar du information om stjärnfamiljer och länkar till olika webbplatser. På familjecentrets övriga sidor finns mer nyttig information, bland annat i frågor om stöd för föräldraskapet och parrelationen samt hjälp vid separation.