Välkommen att träffa andra barnfamiljer! Bli inte ensam. Mötesplatserna är öppna för alla och här kan du träffa andra föräldrar. Barnen får nya lekkamrater. Här erbjuds samvaro, pyssel, evenemang och kamratstödsgrupper. Andra föräldrar och yrkesutbildad personal ger stöd.

Mötesplatserna ingår i familjecentrens verksamhet. Utöver de offentliga tjänsterna består nätverket också av många andra tjänster, församlingar, organisationer och föreningar som arbetar med barn och familjer. Mötesplatserna är öppna för alla barn, deras familj och närstående. Verksamheten är avgiftsfri.

Öppen familjeverksamhet

Den öppna familjeverksamheten fungerar som träffpunkt för barnfamiljer, där de har möjlighet att umgås med andra familjer i samma livssituation. Barn och vuxna kan umgås både fritt och under ledd verksamhet. Föräldrarna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och delta i planeringen tillsammans med ledaren. Barnen deltar i verksamheten tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder, vårdare eller annan vuxen.

MLL:s familjecafé

Mannerheims Barnskyddsförbunds familjecaféer är mötesplatser som välkomnar alla. Caféerna drivs av de lokala föreningarna och verksamheten leds i allmänhet av frivilliga. Ett familjecafé är en plats där barn och vuxna möts och sysslar med olika aktiviteter tillsammans. Där möts också olika generationer och kulturer. Alla är varmt välkomna – barn, mammor, pappor, mor- och farföräldrar samt andra vuxna som står ett barn nära.

Församlingarnas verksamhet

Församlingarna i Grankulla ordnar verksamhet och klubbar för barn och familjer. Kyrkans småbarnsfostran och familjearbete stödjer hemmets kristna fostran och barnets övergripande tillväxt.