Du och din familj kan få hjälp med många saker, bland annat myndighetsärenden, hälsa och välbefinnande, barnomsorg och fostran, skolgång, studier eller arbete för unga, föräldrarnas parförhållande och olika problem.

Integrering av invandrarfamiljer med barn
Ann-Christine Ahlsved tfn 050 411 7274

Hälsovård för invandrare

Hälsoundersökningar och rådgivning för vuxna invandrare tfn 09 8789 1300 (tidsbokning genom uppringning). På telefonsvararen kan du lämna dina kontaktuppgifter och be om att bli uppringd, så ringer vi dig.