Enligt lagen i Finland har föräldrarna eller barnets vårdnadshavare ansvaret för att barnet mår bra och utvecklas harmoniskt. Barnet har rättigheter som måste respekteras. Till exempel får man inte slå eller lugga ett barn i Finland. Det kallas aga.

I Finland är jämlikhet viktigt, och barnen uppmuntras att tänka självständigt. Både männen och kvinnorna sköter och fostrar barnen.

Det finns mycket hjälp och stöd. Om du oroar dig över ett barn eller en ung och vill ha stöd i deras fostran kan du be din rådgivningsbyrå, dagis, skolan eller socialservicen om hjälp också i små frågor.

Källa och mer information om att fostra barn i Finland:
www.infofinland.fi/sv/livet-i-finland/familj/barn/fostran-av-barn-i-finland

Befolkningsförbundets guide Barnuppfostran i Finland (pdf) finns på flera olika språk.
Språkversioner: svenska | lättläst finska | engelska | ryska | arabiska | somaliska | albaniska | kurdiska

www.lastensuojelu.info/sv/
Webbplatsen presenterar barnskyddet på flera olika språk. Den riktar sig särskilt till invandrarföräldrar och yrkesgrupper som arbetar med dem. Där finns information om de många olika sätten att hjälpa barn, unga och familjer. Där finns också sanna berättelser om hur invandrarfamiljer fått hjälp av barnskyddet.

Förbundet för mödra- och skyddshem vill göra asylsökande barn synliga och se till att Finland är ett tryggt land för alla barn.