Våld som upplevs inom familje- och närståenderelationer kan ha olika former.

Fysiskt våld: 

 • Fysisk misshandel är exempelvis att knuffa, riva i håret, strypa, sparka och slå.
 • Om det fysiska våldet lämnar spår, kan det enklast identifieras.
 • Det kan förorsaka krosskador och frakturer samt i värsta fall leda till döden.
 • Det är ändå viktigt att komma ihåg att det fysiska våldet inte alltid lämnar spår.

Psykiskt våld: 

 • Psykiskt våld är exempelvis att underkuva en närstående, att skälla och kalla en person för något.
 • Det psykiska våldet kan vara att offentligt eller inom fyra väggar förlöjliga någon.
 • Psykiskt våld är också att socialt isolera en person från exempelvis sina vänner och släktingar, att ekonomiskt underkuva någon, att kontrollera någons yttrande av åsikter eller dess klädsel, att förhindra någon från att fritt gå ut, att psykiskt underkuva i sexuellt avseende eller genom att hota med fysiskt våld.
 • I fysiskt våld ingår alltid också psykiskt våld.

Sexuellt våld: 

 • Kännetecknet för sexuellt våld är att den som använder våld inte respekterar en annans fysiska och sexuella självbestämmanderätt.
 • Gränsen för rått våld överskrids i allmänhet när den part som utsätts för våld upplever att han eller hon inte längre har kontroll över situationen.
 • Sexuellt våld är exempelvis våldtäkt, tvingande och påtryckning till sex, tvingande till sexuellt förnedrande gärningar, fotografering utan tillstånd, sexuellt utnyttjande av någon som somnat eller slocknat och sexuella trakasserier.

Ekonomiskt våld: 

 • Ekonomiskt våld kan vara exempelvis att förhindra en närstående eller partner från att använda egna pengar, inte låta en person inneha pengar, att begränsa och kontrollera någons ekonomiska beslutsfattande eller helt lämna personen utanför det, att hindra en person från att arbeta och att olovligt använda personens egendom eller pengar.
 • Ekonomiskt våld kan också vara att tvinga någon att ta en skuld eller kredit.
 • Detta kan fortsätta också efter en separation, om den som använder våld inte exempelvis går med på att betala barnens underhåll.

Religiöst våld: 

 • Religiöst våld är fysiskt eller psykiskt våld som hänför sig till religion.
 • Religiöst våld kan i ett parförhållande ta sig uttryck i att man förlöjligar, föraktar eller rentav förnekar religiösa behov.
 • Det kan också vara att en person tvingas att följa religiösa normer och regler.
 • Våld i anslutning till heder är en form av religiöst våld och i det kan ingå drag av familje- eller närståendevåld.
 • I hedersvåld ingår att offret kontrolleras och begränsas på olika sätt.
 • Våld i anslutning till heder är exempelvis kontroll, dvs. att offret utsätts för begränsning, isolering, hot och tvång.

Förföljelse: 

 • Familjevåld under parförhållandet kan efter en separation omvandlas till förföljelse.
 • Förföljelsen upprepar sig, det sker icke önskvärda kontakter, personen förföljs, iakttas och hotas, vilket leder till att personen känner rädsla och ångest.
 • Det förföljande beteendet kan vara småskaliga hotande antydningar, skoningslöst svartmålande eller så kan det också tillspetsas i gärningar med fysiskt våld.
 • Tekniska applikationer såsom sociala medier ingår numera alltid på något sätt i förföljandet.
 • Förföljandet är ett brott och förövaren kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.