Det finns många former av våld i nära relationer. En partner kan till exempel knuffa, slita, hota eller kontrollera ditt liv och dina pengar.

Våld mot ett barn kan till exempel vara att lugga barnet. Att ta dåligt hand om barnet är också en form av våld.

Familjevåld eller våld i en nära relation betyder att en person är våldsam mot sin partner eller sin förra partner, sina barn, en nära släkting eller någon annan närstående.

Familjevåld och våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, kulturer och åldersgrupper. Både män och kvinnor kan vara våldsamma. Våld i en nära relation är ingen privatsak, utan omgivningen måste ingripa.

Det finns många former av familjevåld och våld i nära relationer. De vanligaste är fysiskt och psykiskt våld. I synnerhet psykiskt våld är en form av våld som omvärlden ofta inte märker. Våldet i en nära relation kan långsamt öka och anta nya former.

Här finns exempel på olika former av våld i nära relationer. Våldet upphör sällan av sig själv.