Net skyddshem är en webbtjänst från Förbundet mödra- och skyddshem. Tjänsten hjälper alla parter i en våldsam situation genom att ge dem information, samtalshjälp och berättelser om hur man tar sig ur familjevåld och våld i nära relationer. Webbplatsen hjälper också barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld. Våld ska inte förekomma i ett barns uppväxtmiljö.

Nollinjen är ett gratis telefonnummer som du kan ringa för att få hjälp när som helst på dygnet, årets alla dagar.

Tukinet är ett kriscenter som föreningen Psykisk hälsa i Finland driver på nätet. I Tukinet kan du få personligt stöd gratis, delta i olika samtalsgrupper eller söka information i materialbanken eller servicesökningen.

Naistenkartanos webbtjänst ger kvinnor gratis och konfidentiell professionell hjälp för att hantera problem i olika livssituationer.

Våldtäktskriscentret Tukinainen ger stöd, hjälp och råd till offer för sexualbrott, deras närmaste och personer som arbetar med offren.

Psykisk hälsa rf:s kriscenter ger stöd och hjälp. Du kan boka tid direkt hos kriscentret utan remiss. Mötena är konfidentiella och respekterar privatlivet. På kriscentret behöver du inte ge ditt namn, och alla tjänster är gratis.

Brottsofferjouren har som uppgift att förbättra ställningen för brottsoffer, närstående personer och brottmålsvittnen bland annat genom stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Du kan kontakta Brottsofferjouren på nätet eller genom att ringa. Du kan också boka ett personligt möte på närmaste serviceställe. Du behöver inte ge ditt namn när du kontaktar Brottsofferjouren.

Miessakit rf stärker individuella, gemensamma och samhälleliga strukturer som stöder männens liv för att få dem att må bättre. Många verksamhetsformer:

Lyömätön linja hjälper män som varit våldsamma mot sina närstående. Du kan bli kund genom att ringa och boka ett individuellt möte.

Män som upplevt våld är ett projekt som hjälper män som upplevt psykiskt eller fysiskt våld hemma eller på gatan. Du kan få samtalshjälp på telefon, e-post, individuella möten eller ledda möten med andra som råkat ut för samma sak.