Familjevåld och våld i nära relationer är inte familjens privatsak. Barnen har rätt till en trygg miljö. Barnen har företräde till särskilt skydd.

Våld mot barn och unga kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt i många olika former. Våld är också aga, till exempel luggning, eller dålig behandling, som att ständigt skälla ut barnet. Att inte sköta och ta hand om barnet ordentligt är också dålig behandling.

Livet i en familj där en medlem beter sig våldsamt utsätter också barn och unga för våldets alla skadliga konsekvenser. Våldet orsakar rädsla och otrygghet även om det inte riktas direkt mot barnet eller den unga, och om våldet pågår länge kan det öka risken för många sjukdomar. Det är viktigt att också barn och unga alltid får hjälp om det förekommer våld i familjen.

Ett barn är beroende av närstående människors omsorg och trygghet. Det är särskilt skadligt om barnets egen förälder är våldsam mot barnet. Det är viktigt att ingripa så tidigt som möjligt om ett barn behandlas illa. Ju yngre barnet är, desto svårare kan skadorna bli. Till exempel kan en bebis som blir skakad en enda gång få livsfarliga och livslånga skador.

Förbundet mödra- och skyddshem, virtuell bok
Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa, Tunnista, auta & puutu
Läs här

Mannerheims barnskyddsförbund, information om våld i familjen
Läs här