Våldet upphör inte för att du tiger om det. Det är viktigt att prata om våldet för att du ska kunna få hjälp. Både den som utsätts för våld och den som är våldsam kan få hjälp. Också närstående som är oroliga får prata om våldet. Våld är inte en privatsak.

Om någon är våldsam mot dig:

Alla har rätt till ett tryggt hem och ett tryggt liv. Berätta om dina bekymmer och upplevelser vid rådgivningen, på dagis, i skolan, på hälsostationen, på mentalvårdsbyrån eller var som helst. Alla yrkesgrupper har tystnadsplikt. Det finns många olika hjälptjänster för dem som upplevt våld i nära relationer. Sök hjälp så tidigt som möjligt.

Om du har varit våldsam mot någon eller är rädd för att du kommer att bli det:

Det finns hjälp också för dig som är våldsam, om du själv vill förändras. Kanske du själv är rädd för att tappa tålamodet med din partner eller dina barn? Den som varit våldsam kanske skäms för det. Att söka hjälp betyder att man vill förändras.

Om du oroar dig för en närstående:

Våldet försvinner inte för att du tittar åt andra hållet. Oro för närstående, grannar och i synnerhet barn och deras trygghet måste tas på allvar. Om du misstänker att en närstående är utsatt för familjevåld eller våld i en nära relation ska du inte vara rädd för att prata om det. Det hjälper din närstående att se situationen klarare och söka hjälp.

Här finns hjälp för dig som misstänker våld och vill prata om det: Läs mer här

Om du är orolig för ett barns säkerhet ska du snabbt kontakta polisen eller socialmyndigheterna. Ring också polisen om du hör våldsamma ljud från grannen.