Ring det allmänna nödnumret 112 och berätta om någon är våldsam mot dig eller hotar dig med våld

  • Gå till en trygg plats
  • Ta med dig telefonen
  • Gå till en plats där det finns andra människor
  • Gå till en läkare för att verifiera och dokumentera skadorna
  • Be om skydd och krishjälp för dig själv och dina närmaste
  • Gör en polisanmälan när du är i säkerhet

I en akut krissituation kontakta

Social- och krisjouren 24/7

Västra Nylands social- och krisjour betjänar Grankullabor varje dag dygnet runt i adressen Vitikka 1 C, 02630 Esbo