Är du orolig för din egen eller barnens säkerhet? Eller är du som vän, granne eller mor- eller farförälder bekymrad över hur dina närstående har det? Är du rädd för att du själv ska ta till våld?

Våld i nära relationer förekommer i många olika former. Nära mänskliga relationer kan vara, eller kan småningom utvecklas till, ett forum för våld. Våld kan ta sig uttryck i skällsord, begränsning av den andras liv, hot, slag och mycket annat.

Familjevåld är särskilt skadligt för barn. Du bör ingripa om du misstänker att barn far illa. Det finns hjälp att få också för förövaren om hen vill förändra sitt beteende.

Sök hjälp i tid, för dig själv eller någon annan. Var inte rädd för att ta upp problemen utan berätta om dina bekymmer på rådgivningen, daghemmet, skolan, hälsovårdscentralen, mentalvårdsbyrån eller var du än rör dig. Det finns många typer av hjälp att få.

Var och en har rätt till ett tryggt hem. Sök hjälp redan idag. Våld upphör sällan av sig själv. Sök hjälp i tid, för dig själv eller någon annan.