Om föräldrarna skiljer sig eller separerar är en vänskaplig separation bäst för barnet. Det är en stor förändring i barnets liv. Hur separationen hanteras och hur föräldraskapet ser ut efteråt har en avgörande betydelse för barnets välbefinnande.

Föräldraplan

En föräldraplan kan användas för att planera föräldraskapet efter en separation. Planen innehåller gemensamma spelregler, viktiga praktiska beslut och vem som gör vad. Föräldrarna kan göra planen själva eller be om hjälp av en yrkesperson. Föräldraplanen är inte en juridisk handling utan ett verktyg för föräldrarna. Planen behöver inte skickas till myndigheterna, och ingen myndighet kontrollerar att föräldrarna följer planen.

Det är bra att göra en plan för varje barn. Planen behöver också uppdateras när barnet blir äldre och situationen förändras.

Föräldraplaner

Plan för samarbetet mellan föräldrarna del 1: Information till föräldrarna

Plan för samarbetet mellan föräldrarna del 2: Anvisningar för en föräldraplan

Föräldraplan del 3: Planmall

Föräldraguide

Föräldraguide: Information och stöd för barnfamiljer i skilssmässa

Gemensamt föräldraskap

Ett gemensamt föräldraskap betyder att föräldrarna tillsammans sköter barnets angelägenheter och gör det som är bäst för barnet. Föräldrarna lovar att fostra barnet tillsammans och att tänka på barnets bästa. Båda föräldrarna har accepterat och förbundit sig vid tanken att deras parförhållande är slut, men att de fortfarande har en relation med varandra.

I ett gemensamt föräldraskap är det viktigt att prata och komma överens om sådant som rör barnet. För att lyckas måste föräldrarna vara engagerade, flexibla, öppna och överens om sina mål som gäller barnets angelägenheter.