Den femdelade tecknade videoserien Separation i barnfamilj har producerats av Mannerheims barnskyddsförbund för föräldrar som har eller kommer att separera, för deras närmaste och för dem som arbetar med familjer. De korta filmerna baseras på forskning och för fram barnets syn på föräldrarnas separation.

Videorna heter: 

  1. Separation i barnfamilj
  2. Avtalsärenden gällande separation i barnfamilj
  3. Separationens påverkan på barnet
  4. Att stöda barnet under separationen
  5. Hjälp i en skilsmässosituation

Videoserien har översatts från finska till fem andra språk: svenska, engelska, ryska, arabiska och somaliska.