Vårdnad, boende, umgänge och underhåll

När föräldrarna separerar måste de planera hur de ska sköta minderåriga barns angelägenheter efter separationen. De måste komma överens om vem barnet ska bo hos, hur barnet ska träffa sina föräldrar och hur föräldrarna ska dela på det ekonomiska ansvaret. Föräldrarna kan också komma överens om vårdnaden på nytt om det behövs. Barnets bästa måste styra alla beslut.

Familjerättsliga tjänster

Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrar som inte bor tillsammans att göra upp avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll.

Barnatillsyningsmannen ger telefonrådgivning och vägledning. På mötena hos barnatillsyningsmannen kan föräldrarna göra avtal om vårdnaden, barnets boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannens uppgift är att hjälpa föräldrarna komma överens på ett sätt som är bra för barnet och fastställa deras avtal om barnet.

Här kan du läsa om faderskap

Skilsmässa, separation eller upplösning av registrerat partnerskap

Här kan du läsa om skilsmässa, separation eller upplösning av registrerat partnerskap.

Räknare för underhållsstöd