För ett barn är det viktigt att en separation är vänskaplig och att barnets relation till båda föräldrarna bevaras.

Socialhandledningen som erbjuder hjälp vid separation är avsedd för föräldrar, barn och unga i barnfamiljer bosatta i Grankulla, som överväger en separation eller har genomgått en skilsmässa. Tjänsten består av kortvarigt stöd i ett tidigt skede av processen. Den erbjuder familjen tillfälle att hantera frågor och känslor med anknytning till separationen, antingen tillsammans eller separat. Socialhandledarens uppgift är att hjälpa föräldrarna och barnen att hitta metoder och tjänster som stöd för att klara separationen.

Arbetet är fokuserat på att lyfta fram barnets bästa och perspektiv, att hjälpa barnet att bevara relationen till båda föräldrarna samt att stärka föräldraskapet och samarbetet mellan föräldrarna.

Syftet med att socialhandledaren träffar barnet är att skapa utrymme för barnets egna tankar och känslor.