Genom att besvara frågorna i STAR-hälsokontrollen får du en bedömning av dina levnadsvanor och ditt välbefinnande. Kontrollen omfattar cirka 40 frågor kring människans egenskaper, livsinställning och levnadsvanor med avseende på faktorer som har konstaterats påverka bland annat livslängden.

Du får en rapport över ditt hälsotillstånd: du ser hur ditt mentala välbefinnande och dina levnadsvanor påverkar den uppskattade livslängden och risken för att insjukna. STAR bedömer riskerna för att du insjuknar och ger dig en uppskattning om den genomsnittliga livslängdsprognosen. Formlerna är baserade på finländska uppföljningsundersökningar av befolkningen.

STAR-tjänsten ger dig verktyg för att utveckla ditt hälsotillstånd och följa upp det långsiktigt. Du kan sätta upp mål för dig själv, delta i coaching och följa upp hur din hälsa utvecklas över tid.