På den här sidan hittar du information för att öka ditt välmående: dina egna uppgifter, tester, databanker och hälsocentralens favoriter.
Du kan få handledning och råd i användningen av elektroniska social- och hälsovårdstjänster. Biblioteket och Grani närhjälp rf ordnar personlig digital handledning i biblioteket genom tidsbokning.