Tidsbokning för coronavaccinering

I Grankulla används Pfizer-BioNTech Comirnaty coronavirusvaccin, Modernas vaccin och Novavax Nuvaxovid coronavaccin. Vaccinationer ges i stadshuset, Grankullavägen 10. Ta med identitetsbevis.

Du som tillhör riskgrupp: för att bevisa att du har rätt till vaccin ska du ta med t.ex. 

 • ditt FPA-kort, om kortet visar att du har rätt till en medicinersättning för riskgruppen
 • en utskriven kopia, skärmdump eller ett foto av din diagnos eller din medicinlista i tjänsten Mina Kanta-sidor
 • en kopia av ett tidigare läkarbesök med en diagnos som visar att du tillhör riskgruppen

1:a och 2:a vaccindosen

 • 5-åringar och äldre. Barnet som ska vaccineras bör ha fyllt fem år då tid för coronavaccinering bokas.
 • dosintervallet mellan den första och andra vaccinationen är sex veckor.

Tredje vaccinering

THL rekommenderar att en tredje dos coronavirusvaccin ska erbjudas till peroner som har

 • nedsatt immunförsvar eller fått den första och den andra dosen med ett kort dosintervall. Ett kort dosintervall innebär att intervallet mellan de två första doserna var mindre än sex veckor eller fyllt 18 eller hör till riskgrupp 1 eller 2.
  • Coronavaccinationerna för 12–17-åringar:
   • För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vilka fyllt 12 år rekommenderar vi en tredje vaccindos fastän man haft covid-19. Den tredje dosen rekommenderas efter 3-4 månader efter den föregående dosen eller om du haft covid-19 enligt vilkendera som skett senast.
   • Den tredje dosen kan ges till personer i riskgrupper. Vaccinet ges då tidigast 6 månader efter den senaste dosen och tidigast 3 månader om du haft covid-19, enligt vilkendera som skett senast.
   • Den tredje dosen kan även ges till andra, ifall det är nödvändigt t.ex. p.g.a. resa eller annat vägande skäl. Vaccinet ges då tidigast 6 månader efter den senaste dosen och tidigast 3 månader om du haft covid-19, enligt vilkendera som skett senast.

Dosintervallet mellan 2 och 3 coronavaccinet (tidsbokningstjänsten räknar ut detta automatiskt)

 • 12-17-åringar: minst 6 månader
 • 18-59-åringar: minst 4 månader 
 • 60 år fyllda eller riskgrupper: minst 3 månader 
 • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (12 år fyllda): rekommenderas den tredje dosen liksom tidigare med två månaders intervall efter den andra dosen.

Person som har haft covid-19

Vaccination kan vanligtvis ges tidigast 3 månader efter att du ha haft covid-19.

Fjärde coronavaccindos

THL rekommenderar en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år och för personer som bor i vårdhem

 • Den fjärde för personer som fyllt 80 år samt för alla äldre personer som bor på vårdhem kan ges tidigast tre månader efter den tredje dosen. 
 • THL rekommenderar nu (5.5.2022) att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin även för äldre personer som befinner sig inom ramen för organiserad hemtjänst eller närståendevård och andra äldre med nedsatt hälsa eller funktionsförmåga.

Personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist kan boka tid för en fjärde coronavaccindos. Boosterdosen kan ges när det har gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

 • Risken att få en allvarlig sjukdom är högre hos personer med kraftig immunbrist än hos den övriga befolkningen. För dem fungerar den fjärde vaccindosen som en booster, som motsvarar den tredje dosen för den övriga befolkningen. För personer med kraftig immunbrist förlänger en fjärde vaccindos skyddets varaktighet och stärker immuniteten i en situation där omikronvarianten sprids bland befolkningen.

Coronavaccinering av ungdomar och barn

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och
sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och
utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns
självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga eller barnet inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccinering behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet: