Tidsbokning för coronavaccinering

Vi rekommenderar att du tar influensavaccinet samtidigt med vaccinet mot covid-19

 • Boka tid för vaccination mot covid-19 på tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om du hör till riskgruppen får du samtidigt influensavaccinet.    
 • Om du endast vill få influensavaccinet ska du boka tid via tidsbokningen.   

I Grankulla används Pfizer-BioNTech Comirnaty-coronavirusvaccin (1:a och 2:a dosen) och Pfizer-BioNTech Comirnaty BA.4-5 variantvaccin (3:e–6:e boosterdoserna) samt Novavaxs Nuvaxovid-vaccin.  Vaccinationerna ges på hälsostationen, Stationsvägen 19. Ta med identitetsbevis.

Du kan ta vaccin tidigast tre månader efter att du har haft covid-19 eller tre månader efter föregående vaccination.

Första och andra vaccindosen

 • för 5-åringar och äldre. Barnet som ska vaccineras bör ha fyllt fem år då tid för coronavaccinering bokas.
 • Dosintervallet mellan den första och andra vaccinationen är minst sex veckor.

Tredje vaccindosen (booster)

 • för personer som fyllt 18 år,
 • för 12–17-åringar med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderar vi en tredje vaccindos fastän man haft covid-19.

Den tredje dosen kan även ges till andra, ifall det är nödvändigt på grund av t.ex. resa eller annat vägande skäl.

Fjärde vaccindosen (booster)

 • för alla som har fyllt 60 år,
 • för 18-59-åringar som hör till en riskgrupp,
 • för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som har fyllt 12 år.

Boostervaccination (Hösten 2022) – Effektivering av vaccinationsskyddet mot corona för äldre och riskgrupper under hösten

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar (THL 1.9.2022) en ny påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 för  

 • alla som har fyllt 65 år,
 • alla som har fyllt 18 år och som tillhör en riskgrupp,
 • alla som har fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar.  

Du kan ta påfyllnadsdosen tidigast tre månader efter föregående vaccination eller tre månader efter att du har haft covid-19. I tjänsten Coronavaccinbokning.fi är den här vaccinationen betecknad med identifikationskoden Boostervaccination (Hösten 2022).

När det gäller målgrupperna för påfyllnadsdosen (Hösten 2022) spelar det till skillnad från tidigare inte någon roll hur många vaccindoser personen redan har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft covid-19. 

Rekommendationer 

 • för personer i åldern 18–59-vuotiaille år som inte har kroniska sjukdomar rekommenderas tre doser 
 • för 60–64-åringar rekommenderas fyra doser 
 • för de som är över 65 år gamla eller hör till en riskgrupp rekommenderas en femte dos alltså Boostervaccination (Hösten 2022). 

Vaccinering av ungdomar och barn

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga eller barnet inte själv vill eller kan besluta om sin covid-19-vaccinering behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet: