Nyland har en regional samordningsgrupp för organiseringen av det regionala myndighetsarbetet som Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter samt för att koordinera åtgärderna. Samordningsgruppen samlas varannan vecka och följer upp epidemiläget samt behovet av rekommendationer och begränsningar för att hantera pandemin. Som gruppens ordförande fungerar stf. chefsöverläkare Jari Petäjä från HUS. 

Den regionala samordningsgruppen presenterar rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. De egentliga besluten fattas vid Regionförvaltningsverket och inom kommunerna. 

26.4.2022

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter såsom på Villa Breda och hälsostationen.

Tillämpning av restriktioner och rekommendationer i Grankulla