Nyland har en regional samordningsgrupp för organiseringen av det regionala myndighetsarbetet som Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter samt för att koordinera åtgärderna. Den regionala samordningsgruppen presenterar rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. De egentliga besluten fattas vid Regionförvaltningsverket och inom kommunerna. 

Tillämpning av restriktioner och rekommendationer i Grankulla

19.10.2022 Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter såsom på Villa Breda och hälsostationen.