Hälsovårdstjänster

Vårdgaranti 2022 januari-aprilJanuariFebruariMarsApril
Inkomna kontakter: Maisa.fi, telefonsamtal2 479
Kontakt med hälsovården omedelbart på vardagar under
tjänstetid
förverkligas
Bedömning av vårdbehovet som görs av en yrkesutbildad
person (skötare eller läkare) inom hälso- och sjukvården:
senast den 3:e vardagen från det att patienten tog kontakt
med hälsocentralen
förverkligas i 1:a kontakten
Icke-brådskande vård inom 3 månaderunder 7 dygn

Den lagstiftning som säkrar tillgången på vård trädde i kraft 1.3.2005. Kommuninvånaren ska få

  • kontakt med hälsovården omedelbart på vardagar under tjänstetid,
  • bedömning av vårdbehovet som görs av en yrkesutbildad person (skötare eller läkare) inom hälso- och sjukvården senast den 3:e vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsocentralen,
  • icke-brådskande vård inom 3 månader
  • icke-brådskande vård i munhälsovården inom 6 månader.

Inom den specialiserade sjukvården uppfylls vårdgarantin inom alla specialområden. I vårdkön finns inga patienter som väntat längre än 6 månader. Vid specialiserad sjukvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom 3 veckor från det att remissen har kommit in. Icke-brådskande vård som konstaterats vara nödvändig ska inledas inom 6 månader från det att vårdbehovet bedömts.

Mun- och tandvård

Vårdbehovet och hur brådskande fallet är bedöms vardagar per telefon under tjänstetid av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården. Brådskande jourfall sköts inom 1–3 dagar, litet mindre brådskande besvär inom tre veckor. Alla samtal som kommer under vardagar mellan kl. 8.00–15.00 besvaras eller också ringer vi upp under samma dag.

I Grankulla har alla klienter vars vårdbehov har bedömts fått icke-brådskande vård inom fyra månader.

Tjänsterna för äldre

De genomsnittliga väntetiderna för socialtjänster för äldre 1.1.-30.6.2022

TjänstGenomsnittlig väntetidMålsatt tid enligt lag
Hemvård0-7 dygnUnder 90 dygnEnligt servicebehovet; i brådskande fall blir servicen tillgänglig samma dag.
Stödtjänster inom hemvården:
Trygghetsservice7–21 dygnUnder 90 dygn
Måltidsservice1–2 dygnUnder 90 dygn
Färdtjänst enligt socialvårdslagen7–45 dygnUnder 90 dygn
Stöd för närståendevård
(personer över 65 år)
7–45 dygnUnder 90 dygnStödet beviljas från början av den månad då ansökan kommit in.
Dygnetruntvård34,05 dygnUnder 90 dygnVäntetid från positivt beslut till att tjänsten fås.

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Grankulla stad informerar om väntetiderna på sin webbplats.