Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen. Patientombudsmannens och socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Patientombudsmannen ger patienten råd i hur ärendet kan utredas på vårdplatsen. Patientombudsmannen ger också råd och vid behov hjälp med att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten. Ombudsmannen tar inte heller ställning till om fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Socialombudsmannen

  • ger råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • bistår klienten ifall han/hon vill framställa en anmärkning med anledning av hur han/hon bemötts i samband med erhållandet av socialvård
  • informerar om klientens rättigheter
  • arbetar för att främja klientens rättigheter
  • följer med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen.

Kontakta oss

Eija Bärlund-Toivonen

Patient- och socialombudsmannen. Ring klo 8–10 eller lämna ett meddelande.