Klientavgifter 2022

Kontakta oss

Carita Hansson

Byråföreståndare
Organisation
Social- och hälsovården

Carola Malmström

Byråföreståndare
Organisation
Social- och hälsovården

Byta hälsocentral

Patienten kan välja den hälsocentral där han eller hon får primärvårdstjänster. Det är möjligt att med ett skriftligt meddelande byta hälsocentral högst en gång per år.

Man kan vara klient hos endast en hälsocentral åt gången. Om en person vistas utanför sin hemkommun under en längre tid, till exempel vid sommarstugan, kan han eller hon enligt sin vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster vid en hälsocentral i sin tillfälliga hemkommun. Byte av hälsocentral ska meddelas till såväl den nya som den gamla hälsocentralen i god tid, minst tre veckor före besöket.

Patienten har möjlighet att välja hälsocentral och enhet för specialiserad sjukvård bland alla offentliga hälsocentraler och sjukhus i Finland.

Ansökan om forskningstillstånd