Vård av sjukt barn

Dagvården kan inte ta hand om sjuka barn. Innan barnet kan komma tillbaka till dagvården efter sjukdomen ska barnets allmäntillstånd och sjukdomens eventuella smittsamhet bedömas. Barnets allmäntillstånd ska tillåta vistelse i grupp inklusive utomhusaktiviteter. Närmare anvisningar fås hos dagvårdspersonalen.

Det kan vara svårt för föräldrarna att ordna vården av ett sjukt barn. Förälder till barn som inte fyllt 10 år har rätt att vara ledig från sitt arbete under fyra dagar på grund av barnets sjukdom och för att ordna vård för barnet. Hälsovårdaren vid barnrådgivningen eller den läkare som sköter barnet kan skriva ett intyg över tillfällig vårdledighet till arbetsgivaren. Den lagstadgade tillfälliga vårdledigheten är oavlönad.


Plan för läkemedelsbehandling i småbarnsfostran och förskolan (pdf) (71.8 KB)


Grani närhjälp rf

Pålitliga och utbildade tillfälliga barnvårdare.
Verksamhetsledare Elena Vainio
Tfn 040 518 9281,

Ring på vardagar kl. 9.00-13.00

Väestöliitto

tfn 228050 / barnvårdstjänst
Ett nät av utbildade barnvårdare som täcker hela huvudstadsregionen.