Stödsystemet för vård av barn

Andra former av ekonomiskt stöd än den kommunala dagvården är stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn. Båda stödformerna kan innehålla vårdpenning och inkomstbundet vårdtillägg. Förutom det lagstadgade stödet betalar Grankulla kommuntillägg till både hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Alla ovan nämnda stöd för vård av barn söks via FPA.