Specialdagvård


En av småbarnspedagogikens uppgifter är att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda olika slag av störningar eller förseningar i utvecklingen samt erbjuda erforderligt stöd med hjälp av vård, fostran och undervisning. I första hand anordnas den småbarnspedagogiska verksamheten för barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd tillsammans med andra barn i vanliga barngrupper samtidigt som de får särskild handledning. En indivuduell rehabiliteringsplan görs upp för varje barn som behöver särskilt stöd i samråd mellan barnets föräldrar, personalen inom småbarnspedagogiken och specialarbetare, samt vid behov den instans som undersöker barnet.