Öppen familjeverksamhet


Den öppna familjeverksamheten fungerar som träffpunkt för barnfamiljer, där föräldrarna tillsammans med sitt/sina barn har möjlighet att umgås med andra familjer i samma livssituation. 

Barn och vuxna kan umgås både fritt och under ledd verksamhet. Föräldrarna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och delta i planeringen tillsammans med ledaren. Barnen deltar i verksamheten tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder, vårdare eller annan vuxen.

Verksamheten är gratis för deltagarna, och den inverkar inte på hemvårdsstödets storlek. Alla kan delta utan förhandsanmälning. Barnen är försäkrade, men alltid på den medföljande vuxnes ansvar.

Föräldrarna har möjlighet diskutera konfidentiellt ärenden som berör barnets vård, utveckling, fostran eller familjesituation.

Vi fungerar i det tidigare Parkgrändens daghem (Thurmansallen 1). 

Parkeringsplats finns i hörnet av Thurmansallen och Junghansgränden. 

Gilla vår facebook sida för mera information!/ Kauniaisten avoin perhetoiminta


AKTUELLA HÄNDELSER   

Dagvårdsinfo tisdagen 22. kl. 10. Välkommen!  

Barnskyddsförbundets familjekafe, fr.o.m. 9.1. onsdagar kl. 9.30-11.30 i den öppna familjeverksamhetens local