Daghemmen i Grankulla

Daghemmet Grankotten
Brandkårsvägen 1
Föreståndare: Kristina Gustafsson
tfn 050 377 1347
svenskspråkiga 1-6 år
48 platser
Till daghemmets egen webbplats

Kasabergets daghem  
Stenbergsvägen 28
Föreståndare: Anette Rönnlund
tfn 050 363 6343
svenskspråkiga
för 1-6-åringar,  108 platser
Till daghemmets egen webbplats

Metsämajan päiväkoti
Stationsvägen 24 (Berga)
Föreståndare: Pirjo Ehonsalo
tfn 050 375 2448
finskspråkiga, grupp för 1-3-åringar och grupp för 3-5-åringar, 27 platser
Till daghemmets egen webbplats

Päiväkoti Pikku Akatemia
Akademivägen 11-13
Föreståndare: Paula Somila
tfn 050 341 5313
finskspråkiga
för 1-6-åringar, ca 77 platser
Till daghemmets egen webbplats

Sansinpellon päiväkoti
Forsellesvägen 14
Föreståndare: Kirsi Vuosalmi
tfn 050 341 5391
finskspråkiga
för 1-6-åringar, ca. 100 platser
Till daghemmets egen webbplats