Ansökan om platser inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Ansökan

Kommunal småbarnspedagogik på svenska erbjuds i Grankulla på daghem. Plats i småbarnspedagogik kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan den önskade dagvården börjar. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet av plats beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

 

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2019 ska ansökan om plats i småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2019 i första hand elektroniskt på adressen http://www.kauniainen.fi/sv/utbildning_och_smabarnsfostran/smabarnsfostran. Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen i småbarnspedagogik.

 

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2019 – 2020 är obligatorisk för de barn som är födda 2013. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

 

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas under verksamhetsperioden 2019–2020 i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans barnträdgård samt Stiftelsen Bensows daghem Lyan. I Grankulla erbjuds inte hemspråksundervisning på andra språk i samband med förskoleundervisningen.

 

Förskoleundervisningen börjar vid skolstarten 12.8.2019 och slutar 29.5.2020. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag och följer skolans verksamhetstider. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör ifyllas senast 31.1.2019. Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats i småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats i småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats i småbarnpedagogik debiteras kundavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats i småbarnspedagogik, eller om platsen sägs upp, kan familjen ansöka om småbarnspedagogik enligt de i lagen bestämda tidpunkterna.


Stadens daghem:


Daghemmet Grankotten

1-6 –åringar, Brandkårsvägen 1-3, tfn 050 377 1347

Kasabergets daghem
1-6 –åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 050 363 6343


Privata daghem som har köpavtal med staden:


Folkhälsans barnträdgård
3 – 6 –åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Köpavtalet löper ut 31.7.2019.

Stiftelsen Bensows Daghem Lyan
1-6 –åringar, Gräsavägen 3-5, tfn 09 8493 1310. Köpavtalet löper ut 31.7.2021.

I öppna familjeverksamheten (Thurmansallén 1) ordnas tisdagen den 22.1.2019 kl. 10 ett infotillfälle om olika alternativ inom småbarnspedagogiken. På plats finns daghemsföreståndare som svarar på föräldrarnas frågor gällande småbarnspedagogik i daghemmen.

Närmare upplysningar om småbarnspedagogik , förskoleundervisningen och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik ger chefen för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn  050 341 6269, säkrast anträffbar på telefontiderna må, ti och to kl. 9.30–11 (annika.hiitola@grankulla.fi). www.grankulla.fi

Grankulla 2.1.2019
Bildningssektorn


Dagvårdansökan kan inlämnas året om. På våren annonseras om lediga dagvårdsplatser. Närmare besked om ansökningstiden ges i lokaltidningen. Ansökan om plats bör inlämnas 4 månader innan behovet.

Ansökan till dagvård sker i första hand elektroniskt.

Ansökningsblanketter på papper  fås på daghemmen och i stadshuset eller kan skrivas ut här:
Ansökan om dagvård

De ifyllda blanketterna återlämnas till daghemmen eller stadshuset:

Chef för småbarnsfostran
Grankullavägen 10
02700 Grankulla.


Tilläggsinformation ger chefen för småbarnsfostran eller daghemsföreståndarna.